Praktijk voor
nieuwetijds kinder-, ouder en volwassenebegeleiding

Unieke begeleiding

De mensen die in de praktijk komen zijn veelal  hooggevoelig en vaak hoogbegaafd. Deze gevoelige mensen vragen om hulp bij de intensiteiten die ze ervaren, de worsteling wie ze zijn en hoe ze zichzelf neer kunnen zetten in de maatschappij. Tijdens de begeleiding ligt de focus op het teruggaan naar de basis, de identiteit van de persoon. Wanneer de basis sterk en stevig is, dan kan je gaan groeien in wie je bent en wie je wil zijn.

Tijdens de begeleiding is er geen vaste behandelmethode. Ieder mens vraagt om een unieke benadering in zijn hulpvraag. Ik maak graag gebruik van energetische behandelingen. Juist het energetische werken zorgt ervoor dat er naar de kern van het probleem gegaan kan worden en vanuit daar de basis verstevigt wordt.

Meer lezen over deze unieke begeleiding?


Gevoelige kinderen en hun ouders

Veel hooggevoelige en hoogbegaafde kinderen worden beoordeeld / veroordeeld op hun gedrag. Over- en onderprikkeling speelt vaak een rol in het gedrag. Veelal is het gedrag wat er gezien wordt een uiting van een onvervulde behoefte waar het kind geen uiting aan kan geven. (Hoogbegaafde) kinderen vinden het vaak heel lastig om hun gevoelens en behoeften onder woorden te brengen. Wat heeft het kind en zijn omgeving nodig om weer te kunnen groeien, zichzelf te uiten en vooral zichzelf te kunnen zijn in contact met de samenleving?

Ik ga uit van het positieve en vanuit mijn kennis en ervaring wil ik kinderen en hun ouders helpen bij hun zoektocht van hun ware identiteit.

Meer lezen over kinderbegeleiding?


Volwassene begeleiding

Ook volwassene zijn van harte welkom in de praktijk. Menig volwassene, ook die wat verder in het leven zijn hebben de praktijk gevonden. Vraagstukken zoals hoe kan ik me in het laatste deel van leven verder ontwikkelen, er spelen onopgeloste zaken tussen ouder en volwassene kinderen die voor veel verdriet en onrust zorgen. Door gebruik te maken van fotoreadings en het invoelen op de energieën en patronen van het gezin kan er veel helderheid ontstaan waardoor veel mensen weer vrolijker en rustiger in het leven kunnen staan. Ook ontvangen veel volwassenen een energetische behandeling waardoor ze negatieve ballast op een prettige en positieve manier kwijtraken en hun energie weer opgeladen wordt.


Meer lezen over volwassenebegeleiding?


Samenwerking
Juist omdat ik geloof dat veel kinderen en ouders gebaat zijn bij hulpverleners die werken vanuit hun eigen identiteit, hun sterke kanten en krachten kies ik ervoor om mijn krachten te bundelen met andere hulpverleners. Newkidstoday werkt samen met de volgende partijen:

 


Het Huis voor Talentontwikkeling
In het Huis voor Talentontwikkeling werken zeven professionals met een schat aan ervaring op het gebied van (vermoedelijke) hoogbegaafdheid . Zij hebben deze ervaring zowel privé als op  het professionele vlak opgedaan en zetten deze deskundigheid dagelijks in om de talenten van hoogbegaafden en hoog- sensitieven. zichtbaar te maken. Leeftijd speelt geen rol ! De ontwikkeling van talent is altijd mogelijk  en voor iedere leeftijd is er aanbod.

Wat ons bindt is de passie voor het welzijn van hoogbegaafden en hoogsensitieven, de kunst om de ander echt te zien en te geloven in samenwerking waarin we elkaar scherp houden en van elkaar leren.

Ga naar de website van het www.huisvoortalentontwikkeling.nl 

 Duo-Coaching

Anders leren
Samen met Duo-Coaching werken we met een pony aan anders leren. Gelukkig kan je ook anders leren met onze paarden. Zij zorgen ervoor dat de lesstof inzichtelijker wordt. Hierdoor worden de resultaten beter, groeit het zelfvertrouwen én het is nog leuk ook!

Ga naar de website van www.duo-coaching.nl

 
E-mailen
Bellen
Map
Info