PRAKTIJK NEWKIDSTODAY
 Kinder-, ouder- & volwassenbegeleiding
voor hooggevoeligen en/of hoogbegaafden
         
     

Begeleiding naar bewustzijn
Om te kunnen groeien en te ontwikkelen zal iemand zijn eigen bewustzijn ontwikkeld moeten hebben. Om bewustzijn te kunnen ontwikkelen is het belangrijk om allereerst veiligheid te ervaren in jezelf en in je omgeving. Veiligheid komt voort uit het luisteren naar je innerlijke stem, het vertrouwen hebben om deze stem te volgen, bewust te zijn van je eigen gevoelens en welk gedrag je hierop inzet.

Pas dan kun je je eigen reis gaan maken en jezelf ontwikkelen in de richting waarin jij wilt! Praktijk Newkidstoday begeleidt jou en/of  jouw kind in de reis naar bewustzijn.

Hooggevoelige en hoogbegaafde mensen
Hooggevoelige en hoogbegaafde mensen zijn heel erg gevoelig voor prikkels. De prikkels die ze binnenkrijgen geven verwarring, ze hebben nog niet voldoende geleerd om te filteren welke prikkels van zichzelf zijn en welke van iemand anders. Hierdoor zijn hooggevoelige en hoogbegaafde mensen geneigd hun gedrag aan te passen aan een ander en hun eigen gevoelens en innerlijke stem te negeren. Dit levert stress op.


Ze raken overprikkeld en er ontstaan blokkades.  Deze blokkades kunnen fysiek zijn en/of in gedrag naar voren komen. Veel mensen krijgen hoofdpijn, buikpijn of andere pijnklachten. De uitingen van het gedrag zijn onder andere zich terugtrekken, opstandig zijn, aggressief zijn of heel erg meewerken en zich laten overlopen door een ander oftewel fight, flight, freeze of fawn.  Meer lezen over de werkwijze?


 Gevoelige kinderen en hun ouders


 Volwassene begeleiding


Veel hooggevoelige en hoogbegaafde kinderen worden beoordeeld / veroordeeld op hun gedrag. Over- en onderprikkeling speelt vaak een rol in het gedrag. Veelal is het gedrag wat er gezien wordt een uiting van een onvervulde behoefte waar het kind geen uiting aan kan geven.

(Hoogbegaafde) kinderen vinden het vaak heel lastig om hun gevoelens en behoeften onder woorden te brengen en contact te maken met zijn innerlijke stem. Veelal klagen kinderen over buikpijn, hoofdpijn en moeheid omdat hun lijf een fysiek aangeeft dat het kind aan het worstelen is met zichzelf. Wat heeft het kind en zijn omgeving nodig om weer te kunnen groeien, zichzelf te uiten en vooral zichzelf te kunnen zijn in contact met de samenleving?Ook volwassene zijn van harte welkom in de praktijk. Menig volwassene, ook die wat verder in het leven zijn, hebben de praktijk gevonden. Naast de hooggevoeligheid, spelen ook overtuigingen en invloeden vanuit het gezin van herkomst vaak een rol die het bewustzijn negatief beïnvloedt. 

Veel volwassenen die in de praktijk komen lopen tegen het minder ontwikkelde bewustzijn aan. Hierdoor lopen ze vast in het contact met hun kinderen, soms spelen er onopgeloste zaken uit het verleden die groei verhinderen.
Door gebruik te maken van fluitersessies, energie behandelingen en opstellingen alsook de begeleiding naar het bewustzijn komen deze volwassen weer vrolijker en rustiger in het leven te staan. Negatieve ballast wordt afgeschud en energie wordt weer opgeladen.

Contact

Praktijk Newkidstoday begeleidt jou en/of jouw kind op reis naar het zelfbewustzijn. Aan de hand van psycho-educatie, meditatie, gevoels- en energie oefeningen , fluistersessies alsook praktische handvaten wordt er gewerkt aan een veilige basis.  Op het moment dat de basis van iemand stevig is, er is contact met de innerlijke stem en bewustwording van gevoelens en gedrag, dan kan de reis naar groei beginnen.  

Neem gerust contact op voor meer informatie of een afspraak.
Telefoon nummer: 06-41395751
Email: info@newkidstoday.nl

E-mailen
Bellen
Map
Info